Over ons

Missie

De Schrijverscentrale bevordert de leescultuur in Nederland. Wij zetten al onze kennis en kunde in om verhalen te verspreiden, door te bemiddelen bij auteursbezoeken in het hele land. Zo maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen.

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Verhalen zorgen ervoor dat je even in een andere wereld stapt, om daarna - een ervaring en nieuwe perspectieven rijker - terug te keren in die van jezelf. Elke ontmoeting met een auteur geeft inspiratie tot lezen of verdiept het lezen.

De diverse groep literaire makers die via de Schrijverscentrale op pad gaat bestaat uit schrijvers, stripmakers, spoken word-artiesten en illustratoren. Zij ontmoeten hun lezers overal: op scholen, in bibliotheken, in boekhandels, bij bedrijven en bij overheidsinstellingen. Via de Schrijverscentrale bereikt de literatuur iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, geaardheid, beperking, geloofsovertuiging of politieke overtuiging.

Adviseren

De Schrijverscentrale adviseert bij het zoeken naar de juiste schrijver of illustrator voor je publiek of leerlingen. We staan voor kwaliteit en diversiteit van onze auteurs. We werken samen met schrijvers, dichters en illustratoren van wie boeken gepubliceerd zijn bij literaire uitgeverijen. Onze bemiddelaars zijn experts in de (jeugd)literatuur, hebben regelmatig contact met uitgevers en kunnen onder meer vertellen wanneer nieuw werk verschijnt. Ze denken mee over de auteurskeuze bij (jaar)programma’s, weten welke auteurs titels hebben bij bepaalde thema’s en kunnen verbindingen leggen die niet altijd voor de hand liggen.

Kennis delen

We delen graag onze kennis. We kunnen uitgebreid adviseren over de inhoudelijke en praktische voorbereiding van een schrijversbezoek. Onder Kennis & Inspiratie staan nieuws en ervaringen over geslaagde samenwerkingen bij het organiseren van een schrijversbezoek, succesvolle promotie en andere tips & tricks, zoals draaiboeken voor een schrijversbezoek. Bij Schrijversbezoek lees je welke activiteiten onze schrijvers bieden. Ook vind je informatie over campagnes waar De Schrijverscentrale bij betrokken is, zoals Boekenweek, Kinderboekenweek, Poëzieweek, Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest.

Bemiddelen

Onze bemiddelaars hebben veelal jarenlange ervaring en kennen de schrijvers en veel organisaties vaak persoonlijk. Dat maakt onze bemiddeling uniek. Als een aanvraag is ontvangen, nemen de bemiddelaars eerst contact op met de auteur. Elke auteur stelt zelf zijn tarief vast. Voor het onderwijs gelden speciale tarieven, afhankelijk van onder meer groepsgrootte. De tarieven kun je onderaan deze pagina downloaden of bij ons opvragen per mail of telefoon. De hoogte is afhankelijk van de activiteit. Daar komen nog eventuele reiskosten bij, evenals de administratie- en bemiddelingskosten.

Afhandelen

De Schrijverscentrale verzorgt de praktische en zakelijke afhandeling van gemaakte afspraken. Als de afspraken tussen organisatie en auteur duidelijk zijn, stelt de De Schrijverscentrale een contract op. Dat staat in je account en dient online geaccordeerd te worden. Je ontvangt het tevens per mail. Op het contract staan contactgegevens van de auteur, zodat je persoonlijk contact kunt hebben. Omdat veel afspraken lang van tevoren worden vastgelegd, sturen we een maand voor het bezoek een herinnering. Na afloop heb je maximaal 6 dagen om eventuele wijzigingen door te geven. Zonder tegenbericht sturen we 7 dagen na de activiteit een factuur. De bemiddelingskosten bedragen 10% van het auteurshonorarium, met als ondergrens € 45,45 (exclusief btw). De auteurs worden uitbetaald door De Schrijverscentrale. Voor financiële vragen kun je terecht bij: financieel@deschrijverscentrale.nl.

Organisatie

De Schrijverscentrale – fiscaalnummer (RSIN) 4263510 – is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij worden vergoed voor gemaakte onkosten en ontvangen minimale vacatiegelden.

Wat we bereiken

Prestaties 2022

Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar voor de Schrijverscentrale, een jaar waar we met trots op terugkijken. Niet alleen is er bemiddeld voor 5.154 schrijversbezoeken, de eerste boekingen voor Schrijvers over Thema's zijn een feit, de pilot van de Driemaal groep 3 Schrijvertournee is van start gegaan en de uitbreiding van ons schrijversbestand met Stripmakers is in werking gezet.

De Schrijverscentrale is in 2022 toegetreden tot de Leescoalitie. De Leescoalitie zet zich sinds 2013 in om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. Een missie waar de Schrijverscentrale zich volledig in kan vinden.

Om onze schrijvers, mochten zij tijdens hun bezoeken te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, een veilige en neutrale plaats te bieden waar zij terecht kunnen, heeft de Schrijverscentrale zich in 2022 aangesloten bij Mores.online

Voor de vierde keer is de Schrijverscentrale genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award als leesbevorderende instelling. De Astrid Lindgren Memorial Award wordt jaarlijks uitgereikt en is de hoogste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering. 

2022 is afgesloten met een druk bezocht schrijversfeest, om samen met onze schrijvers en verwante instellingen de ontmoeting tussen schrijvers en lezers te vieren. Daarnaast werd er tijdens dit feest afscheid genomen van Anne Zeegers, de directeur van de Schrijverscentrale, die per 1 januari 2023 het stokje heeft overgegeven aan Johanna Somers.   

•    Aantal bemiddelingen: 5.154
•    Aantal auteurs op pad: 792
•    Waarvan auteurs Jeugd: 290
•    En auteurs Volwassenen: 502

 

Downloads